WŁAŚCIWOŚĆ TERYTORIALNA

WŁAŚCIWOŚĆ TERYTORIALNA:

 Rewir obejmuje obszar właściwości Sądu Rejonowego w Międzyrzeczu.

"Wierzyciel ma prawo wyboru komornika w granicach terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Na pisemny wniosek wierzyciela komornik może prowadzić egzekucję na obszarze terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości..."

( Art. 8 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji  )

W przypadku wyboru komornika w/w trybie, na wniosku egzekucyjnym należy wpisać, iż "wyboru komornika dokonano w trybie art. 8 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji"