INFORMACJE

 

Szanowni Państwo, w związku z zagrożeniem epidemiologicznym wywołanym wirusem SARS- CoV-2 informuje, że od dnia 13 marca 2020 r. do odwołania nie będą przyjmowani interesanci. Kontakt z kancelarią możliwy jest telefonicznie pod nr 95/7299053 lub przy pomocy poczty elektronicznej miedzyrzecz3@komornik.pl Wnoszenie pism i wniosków możliwe jest jedynie za pośrednictwem operatora pocztowego. Wszelkich wpłat należy dokonywać na rachunek bankowy kancelarii: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Gorzowie 89 10201954 0000 7202 0117 0752.